Hold deg hjemme hvis du er syk

Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon og føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Symptomer på luftveisinfeksjon kan for eksempel være hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.

Les mer om symptomer og covid-19-sykdom her.

Les mer om andre luftveisinfeksjoner her.

Etter gjennomgått covid-19

Restsymptomer og senfølger 

Restsymptomer kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre.

Noen kan oppleve å ha senfølger i lenger tid.
Her kan du finne råd, opptreningsmateriell og lese mer om senfølger av covid-19.

Positiv koronatest etter gjennomgått covid-19

Enkelte kan teste positivt med selvtest i opptil to-tre uker etter symptomstart. Dette betyr ikke at du fortsatt er smittsom. 

Det er sjeldent at personer blir smittet igjen kun uker etter å ha hatt covid-19, men enkelte kan oppleve det. Dersom det har gått over 3 uker siden første positive test og du får symptomer igjen, kan en positiv selvtest tyde på at du har fått covid-19 på nytt.

Trening etter å ha hatt covid-19

Det er normalt at du ikke kan starte opp treningen på samme nivå som før du ble syk. Dette er på samme måte som når en blir syk av andre typer virusinfeksjoner.

Du trenger ikke være redd for å komme i gang med fysisk aktivitet. Men det er viktig å lytte til kroppen, og treningen bør skje gradvis. En huskeregel er å tilpasse aktivitetsnivået og treningen slik at du ikke blir svært andpusten eller utmattet etter en treningsøkt. Så kan du øke gradvis når du kjenner at kroppen tåler det. 

Det samme gjelder for barn.

Les mer om trening etter gjennomgått covid-19