Tolk i helsetjenesten

Du skal få informasjon om din helse, sykdom og behandling på et språk du forstår. Som pasient med begrensede norskkunnskaper har du rett til tolk på ditt foretrukne språk.

Bilde av tolk som oversetter for to personer

Helsetjenesten har ansvar for å sikre at det er god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Det er helsetjenesten som har ansvar for å bestille kvalifisert tolk.

Det kan være vanskelig å vite om det er behov for tolk. Det er helsepersonellet som skal vurdere om det er nødvendig med tolk, men du kan også si fra om du mener det er behov for tolk. Du kan også ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk på ditt språk.

Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.

Skjerm- eller telefontolk kan noen ganger være et godt alternativ til å ha tolk til stede i rommet.

Hvem kan tolke?

Tolken skal være en person som er utdannet som tolk.

Barn skal ikke brukes som tolk. Andre pårørende eller personer som ikke har tolkeutdanning bør heller ikke brukes i stedet for kvalifisert tolk.

Ditt ansvar som pasient

Det er viktig at du forteller helsetjenesten nøyaktig hvilket språk du foretrekker.

Når det er bestilt tolk til en samtale, er det viktig at du møter opp til avtalt tid. Hvis du ikke kan møte til avtalt time, bør du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Tolkens ansvar og rolle

Tolken har taushetsplikt og skal ikke fortelle til noen andre om det som kommer frem i en tolket samtale.

Tolken skal kun oversette det som blir sagt, ikke gi råd eller legge til egne meninger. Tolken skal være nøytral og ikke ta parti med noen.

Som pasient forholder du deg til helsepersonellet. Alle spørsmål skal derfor rettes til helsepersonellet, ikke til tolken.

Hvem betaler for tolk?

Tolk er gratis for deg som pasient i helsetjenesten. Unntaket er hvis du skal til tannlege og selv må betale for tannbehandlingen. Da må du også betale for tolk.

Du kan klage

Dersom du ikke får tolk, selv om du mener at du trenger det, kan du klage til institusjonen der du er pasient. Du kan også klage til Pasient- og brukerombudet.

Hvis du ikke er fornøyd med tolken, kan du klage på dette til institusjonen der du er pasient.