Eigendelar for helsetenester

Finn ut kor mykje du skal betale i eigendelar for behandling og andre helsetenester før du får frikort for helsetenester.

Helfo. Illustrasjonsbilde. Foto: Morten Rakke

​Eigendelar er betaling som inngår i oppteninga til frikort for helsetenester. Du kan lese meir om frikort på denne sida: Frikort for helsetenester.

I enkelte tilfelle må du betale for forbruksmateriell eller liknande som ikkje tel med i oppteninga til frikort. 

 
Frikort for helsetjenester  

Egenandeler fra

 • lege
 • psykolog
 • poliklinikk (sykehus)
 • røntgeninstitutt
 • pasientreiser
 • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept
 • undersøkelser og behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannbehandling
 • opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2022: 2921 kroner 

 

Eigendelar hos behandlarar

Eigendelar hos lege, psykolog, poliklinikk (sjukehus), laboratorium og røntgeninstitutt, fysioterapeut, tannlege (enkelte former for tannbehandling), enkelte opphald ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssjukehus/Rikshospitalet, samt eigendelar til medisinar, næringsmiddel og medisinsk utstyr på blå resept tel med i oppteninga til frikort for helsetenester.

Eigendel hos fysioterapeut

Eigendel hos fysioterapeut

 

Fysioterapeut

Eigendel

For undersøking inntil 30 minutt (også hos manuellterapeut og andre spesialistar)

185 kroner

Inntil 20 minutt behandling hos fysioterapeut

135 kroner

Deretter per påbyrja 10 minutt

42 kroner

​Inntil 20 minutt behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbyrja 10 minutt

​177 kroner

64 kroner

​Inntil 20 minutt behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbyrja 10 minutt

​132 kroner

42 kroner

​30 minutt gruppebehandling

​59 kroner

​60 minutt gruppebehandling

​102 kroner

​90 minutt gruppebehandling

​147 kroner

Eigendelen heng saman med behandlingsforma.

 

Les meir på sida om eigendelar hos fysioterapeut.

Egenandeler hos lege

Lege

Egenandel dagtid

Egenandel kveldstid

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt

160 kroner

280 kroner

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

212 kroner

332 kroner

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)

10 kroner

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt

223 kroner

357 kroner

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin

261 kroner

395 kroner

Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist

375 kroner

 

Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud

58 kroner

​57 kroner

Laboratorieprøver

59 kroner

 

Røntgen 

267 kroner

Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist

​69 kroner

Les meir på sida om eigendelar hos lege.

Egenandeler på sykehus/poliklinikk

Eigendelstakstar på poliklinikk

 
 Eigendelstakstar på poliklinikk Sats 

Undersøking, behandling, kontroll på poliklinikk av spesialist

(Taksten gjeld og for telefon- og videokonsultasjonar)

375 kroner
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøking 267 kroner

Les meir på sida om eigendelar på sjukehus/poliklinikk.

Egenandeler hos psykolog

Egenandeler hos psykolog

 
Psykolog Egenandel
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time) 375 kroner
Sesjon 1,5 time 563 kroner
Sesjon 2 timer 750 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​938 kroner
Sesjon 3 timer 1125 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 375 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 563 kroner

 

Les meir på sida «Eigendelar hos psykolog».

Eigendel hos tannlege

Det er berre to behandlingsformer hos tannlege der eigendelane inngår i oppteninga til frikort:

 • Sjukdommar og misdanningar (anomaliar) i munn og kjeve

 • Behandling av enkelte former for tannkjøtsjukdommar (marginal periodontitt og periimplantitt)

Tannlegar og tannpleiarar er ikkje bundne av dei fastsette refusjonstakstane, og bestemmer sjølv prisane sine. Du må derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleiaren krev og beløpet folketrygda dekkjer, sjølv om du har frikort. Les meir på sida «Kven betaler tannlegerekninga di?».

Eigendelar ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar

Opphald ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar

Opphald ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar

Eigendel

Opphald i rehabiliteringsinstitusjon, per dag eller døgn

150 kroner

Eigendelar ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssjukehus/Rikshospitalet

Opphald ved behandlingsreiser til utlandet

Opphald ved behandlingsreiser til utlandet

Eigendel

Per døgn

126 kroner

Eigendelar for pasientreiser

Viss du ikkje har frikort for helsetenester må du betale ein eigendel for kvar enkelt pasientreise. Du må betale eigendel for kvar veg.

Les meir på Pasientreiser si side om eigendelar og satsar.

Har du reiseutgifter til anna behandling? Les meir på sida «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og nokre rekreasjonsopphald». Desse utgiftene tel ikkje med i oppteninga til frikort for helsetenester.