Psykisk helsehjelp for barn og unge

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med psykisk helsehjelp i kommunen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

Det finnes hjelp for barn og unge med psykiske problemer.

Kommunen din vil kunne gi mer utfyllende informasjon om hjelpetilbudet for barn og unge innen psykisk helsearbeid der du bor. Sjekk kommunens hjemmeside.

Psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten

Helsesykepleieren, eller skolelegen, på skolen din vil snakke med deg for å finne ut mer om dine psykiske plager. Deretter vil de snakke med deg om hva som skal gjøres videre.

De som jobber på skolehelsetjenesten kan også kontakte fastlegen din, som kan hjelpe deg videre med å få riktig hjelp.

Psykisk helsehjelp hos fastlegen din

Fastlegen kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med hjelpetilbud i kommunen, en psykolog eller spesialister ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00 eller gå inn på fastlegesiden til helsenorge.no.

Dersom du trenger hjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten. Legevakten tar seg spesielt av akutte skader, sykdommer og problemer. Enkelte større byer har også psykiatrisk legevakt.

Psykisk helsehjelp i din kommune

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer.

Du kan få hjelp til:

  • gratis kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog
  • samtalegrupper
  • arbeid og utdanning
  • ulike aktivitetstilbud
  • oppsøkende team

Andre tilbud kommunen kan ha:

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et eget tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjenesten. Tilbudet er gratis.

Her kan du få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen din.

Utekontakten

Utekontakten er et tilbud til ungdom. De snakker med deg om det du er opptatt av, og kan hjelpe deg med å løse personlige eller praktiske problemer.

Familiens hus

Familiens hus, som finnes i cirka halvparten av kommunene, tilbyr hjelp til familier og barn.

Psykisk helsehjelp på sykehus eller poliklinikk (BUP)

Psykiske symptomer kan utvikle seg til mer alvorlige plager og lidelser. For eksempel depresjon, sterke angstsymptomer eller psykotiske symptomer som gjør at du mister kontakt med virkeligheten.

Fastlegen din vil sammen med deg og eventuelt dine foreldre eller foresatte henvise deg til sykehus eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og til pakkeforløp for psykisk helse for barn og unge.

Psykiske helseplager er ganske vanlig

​Psykiske problemer er vanlige i befolkningen. Både barn, ungdom, voksne og eldre kan få psykiske plager. Noen mennesker er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd. Andre ganger kan kriser som dødsfall og ulykker, eller at du er i en vanskelig arbeidssituasjon eller en familiesituasjon, gjøre at du blir syk. I mange tilfeller er årsakene også uvisse.

Psykiske plager kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til alvorlige psykoser som gjør at du mister kontakt med virkeligheten.

Får du psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Les mer om ulike plager og lidelser og det vi vet om årsakene til disse, hos Folkehelseinstituttet.