Psykisk helsehjelp for voksne

Det finnes mange tilbud om hjelp hvis du har psykiske vansker. Ta kontakt med kommunen du bor i, fastlegen din eller annet helsepersonell.

Trist mann

Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske vansker eller lidelser i løpet av livet, og det kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen. Hvordan problemene viser seg, varierer fra person til person, avhengig av livssituasjon og omfanget av problemet.

Dersom du opplever psykiske vansker, kan du kontakte fastlegen din eller kommunen du bor i. Kommunen har en rekke tilbud til personer som trenger psykisk helsehjelp, og til deres familie og pårørende​.

Slik kan fastlegen din hjelpe deg

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til psykolog, spesialister ved et distriktspsykiatrisk senter, psykiatriske klinikker eller sykehus.

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du logge deg inn på helsenorge.no eller ringe Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Dersom du trenger akutt hjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten (ring 116 117). Enkelte større byer har også psykiatrisk legevakt.

Psykisk helsehjelp i kommunen din

Kommunen du bor i har en rekke tilbud om behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. Her er noen av tilbudene du kan benytte deg av:

Familiens hus

Familiens hus er tverrfaglige enheter som finnes i ca. halvparten av kommunene. Der kan barn, unge og deres familier få hjelp til å ivareta psykisk og fysisk trivsel, uten at de først må gå veien via henvisning og ventelister. Ta kontakt med kommunen din.

Frisklivssentralene

Over halvparten av kommuner og bydeler i Norge har en frisklivssentral, der du kan få hjelp til endring av livsstil og mestring av ulike plager og sykdommer. Noen av dem kan også hjelpe deg med å mestre depresjon og belastninger, søvnvansker og alkoholbruk. Kontakt kommunen din eller frisklivssentralene.

Psykolog i kommunen

Mange kommuner har ansatt psykologer i helse- og omsorgstjenesten, som gir tilbud om kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser. Tilbudet er gratis. Kontakt kommunen eller fastlegen din.

Oppsøkende team

I de fleste kommunene finnes det oppsøkende tjenester eller tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam som hjelper mennesker med psykisk helse- og rusproblemer på ulike livsområder. Da får du hjelp der du bor eller i nærmiljøet ditt. Kontakt kommunen din.

Digitale selvhjelpsverktøy kan hjelpe deg å mestre psykiske plager som stress, uro og milde og moderate depresjoner. Verktøyene under er gratis, faglig godkjent av norske fagmiljøer og har gjennomgått en sikkerhets- og personvernvurdering.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon – eventuelt med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer i tillegg.

Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målet er at du skal få tilbud om hjelp innen én til to uker slik at problemene ikke setter seg. Tjenesten er etablert eller under etablering i 45 kommuner/bydeler.

Psykisk helsehjelp på sykehus eller poliklinikk (DPS)

Psykiske symptomer kan utvikle seg til mer alvorlige plager og lidelser. For eksempel alvorlig depresjon, sterke angstsymptomer eller psykotiske symptomer som gjør at du mister kontakt med virkeligheten.

Fastlegen din vil i samråd med deg sende en henvisning til sykehus eller distriktspsykiatrisk poliklinikk (DPS) og til pakkeforløp for psykisk helse.