Støtte til prevensjon for deg mellom 16 og 22 år

Hvis du har behov for p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral og er mellom 16 og 22 år, får du økonomisk støtte for å dekke hele eller deler av kostnadene for prevensjon.

Du kan få dekket deler av prevensjonskostnadene dine.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvor stor sum får jeg dekket?

Fra 1. januar 2022 er bidraget du får ved kjøp av prevensjon

 • 125 kroner for prevensjon i 3 måneder
 • 250 kroner for prevensjon i 6 måneder
 • ​500 kroner for prevensjon i 1 år

Hvor mye må jeg betale?

Bidraget du mottar vil gjøre at enkelte prevensjonsmidler blir helt gratis, avhengig av hvor lenge de varer og hvor gammel du er.

Ordningen gjelder fra måneden etter at du fyller 16 år, og varer til og med måneden før du fyller 22 år.

Prisreduksjonen du har krav på, regnes ut på apoteket og trekkes fra i kassen når du skal betale. Apoteket tar utgangspunkt i fødselsdatoen din.

Hvis du velger p-piller, p-ring eller p-plaster, kan du få utlevert inntil et halvt års forbruk av disse produktene på én gang.​

Eksempel: Hvis du kjøper en hormonspiral som varer i 5 år eller en p-stav som varer i 3 år, og den koster 1 200 kroner

 • Er du 16–19 år, er legemidlet gratis.
 • Er du 20 år, betaler du 200 kroner.
 • Er du 21 år, betaler du 700 kroner.

Kan jeg bruke disse prevensjonsmetodene?

Du har krav på å få god informasjon om hvilke prevensjonsmetoder du kan velge mellom.

De langtidsvirkende reversible prevensjonsmetodene, som spiral og p-stav, kan du ikke bruke på feil måte, og de har høyere grad av sikkerhet mot graviditet enn de fleste andre metodene.

Du kan bruke disse metodene selv om

 • du ammer
 • du nylig har tatt abort
 • din kroppsmasseindeks (KMI) er mer enn 30
 • du har migrene
 • du har diabetes
 • du har hiv
 • du ikke tåler østrogen

Du kan bruke metodene uavhengig av om du har født eller ikke.

Ønsker du å vite mer om prevensjon eller om ordningen med rimeligere eller gratis prevensjon, kontakt din lege, helsestasjon for ungdom, jordmor, eller helsesykepleier på skolen. Se lenkene nedenfor for nærmere informasjon.