Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Pasient hos legen

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Dette kan for eksempel være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling. Utferdigelse av helseattester må du også betale for selv. Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Hovedregel for betaling hos lege

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.
Noen grupper slipper likevel å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

  • barn under 16 år.
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling.
  • personer som har godkjent yrkesskade 
  • soldater i førstegangstjeneste
  • gravide på svangerskapskontroll
  • første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep
  • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom. Dette gjelder for eksempel koronaviruset (coronaviruset, 2019-nCoV/SARS-CoV-2), klamydia og gonoré

Dersom du er til behandling/kontroll hos lege for senskader som følge av covid-19/korona, må du regne med å betale egenandel. Denne teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Du skal derimot ikke måtte betale egenandel for testing og behandling for covid-19/korona, ettersom covid-19 er en allmennfarlig, smittsom sykdom. Senskader etter covid-19 faller ikke under fritaket for eigendel. 

Egenandeler og frikort

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Egenandelstaket for 2022 er 2921 kroner.

Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

Lege

Egenandel dagtid

Egenandel kveldstid

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt

160 kroner

280 kroner

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

212 kroner

332 kroner

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)

10 kroner

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt

223 kroner

357 kroner

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin

261 kroner

395 kroner

Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist

375 kroner

 

Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud

58 kroner

​57 kroner

Laboratorieprøver

59 kroner

 

Røntgen 

267 kroner

Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist

​69 kroner

Du får frikortet for helsetjenester innen tre uker når du har betalt over 2921 kroner i egenandeler i 2022.

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no. 
Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.

Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.

Betaling hos legespesialister

Noen ganger henviser fastlegen deg til en legespesialist, for eksempel lege som holder til på sykehus.

Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos legespesialisten som hos fastlegen. Dersom du er henvist til privatpraktiserende spesialist, er det en forutsetning at legespesialisten har avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Under finner du lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over legespesialister som har inngått avtale med Helfo:

Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme hos legespesialist som hos fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd.

Dersom du går til legespesialist som ikke har avtale om driftstilskudd, må du betale for hele behandlingen selv. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege.