Refusjon av utgifter til elektrisk brystpumpe

Dersom du har barn med nedsett sugeevne på grunn av leppe-kjeve-ganespalte, kan du få eingongsbidrag frå Helfo til å dekkje utgifter til elektrisk brystpumpe.

Helfo dekkjer utgiftene til elektrisk brystpumpe med inntil 3142 kroner i 2022 (3080 kroner i 2021). Du må sjølv betale for den elektriske brystpumpa, og deretter kan du krevje å få utgiftene refundert frå Helfo.

Send søknad digitalt til Helfo

Du kan søkje om å få refundert utgifter til elektrisk brystpumpe ved å bruke eit digitalt skjema. 

Saman med søknaden må du òg leggje ved

  • erklæring frå relevant legespesialist om at barnet har leppe-kjeve-ganespalte, og at du treng ei elektrisk brystpumpe
  • spesifisert kvittering (som må innehalde produktnamn, pris, kjøpsdato og namn på forhandlaren)

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema

Du må sende søknaden til Helfo seinast innan 30. juni året etter at du hadde utgifta.

 

Papirskjema

Dersom du ikkje kan bruke det digitale skjemaet, kan du i staden sende inn

saman med legeerklæring og original, spesifisert kvittering. Det kan vere lurt å ta ein kopi av originalkvitteringane før du sender dei inn.

Søknaden skal sendast til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Sakshandsamingstid for elektrisk brystpumpe

Sakshandsamingstida i Helfo er inntil åtte veker.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontaktar du Helfo på vegne av nokon andre, må du ha fullmakt.