Psykolog

En psykolog kan hjelpe deg med alle slags psykologiske problemer, fra lettere og avgrensede livsproblemer, til alvorlige psykiske lidelser.

Bilde av psykolog og pasient

Alle som bor og har opphold i Norge har rett til nødvendig psykisk helsehjelp. Det er vanlig at fastlegen din først selv prøver å hjelpe deg med lette og moderate psykiske plager.

Akutt hjelp

I en helt kritisk situasjon ring 113. Haster det mindre, ring 116 117 for å komme til nærmeste legevakt. Legevakten kan eventuelt henvise videre til psykiatrisk legevakt, psykiatrisk akutt-team eller døgnbehandling.

Hvordan går man frem for å få psykologhjelp?

​Fastlegen først

Det er vanlig at fastlegen din først selv prøver å hjelpe deg med lette og moderate plager. Når du skal be om hjelp hos fastlegen, kan det være lurt å tenke gjennom hva du ønsker. Finnes det tilbud om hjelp for mestring av psykiske helseplager i kommunen din? Mange kommuner tilbyr ulike kurs i depresjon eller belastninger.

Fastlegen er med på å vurdere om du skal henvises til en psykolog.

Psykologer i kommuner

Mange kommuner og bydeler har psykologer i sin helsetjeneste. Nærmere informasjon om hvordan du kommer i kontakt med dem finner du på kommunens eller bydelens hjemmeside.

Spesialisthelsetjenesten

I samråd med fastlegen velger du om du skal henvises til spesialisthelsetjenesten som omfatter distriktspsykiatriske sentre og avtalespesialister. Er du under 18 år, kan du få hjelp fra en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Hvis du har mer alvorlige plager og problemer kan du bli henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Et slikt senter kan tilby ulike typer behandling, inkludert samtalebehandling. Deres dagavdelinger har gjerne behandlinger for mennesker med for eksempel angst, spiseforstyrrelser, eller tvangslidelser.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Barn og ungdom under 18 år kan få hjelp fra en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). BUP hjelper barn og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske plager, atferdsproblemer og læringsvansker.

Både fastlege, skolelege, barnevernsleder, lege på helsestasjon for ungdom eller annen lege du går til kan sende en henvisning til BUP. Du har rett til vurdering av henvisningen på BUP innen 14 dager.

Her kan du lese mer om psykisk helsehjelp for barn og unge.

Avtalespesialister

Avtalespesialister er privatpraktiserende psykologer og psykiatere som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Psykolog med driftsavtale utgjør en del av spesialisthelsetjenesten og samarbeider med distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Finn privat psykolog

Flere psykologer har privat praksis uten driftsavtale med helseforetaket. Du kan søke på nettet etter psykolog uten driftsavtale i regionen der du bor.

På hjemmesiden til Norsk psykologforening finnes tjenesten Finn en psykolog, hvor du kan søke etter ledig psykolog over hele landet.

Ventetid og betaling

​Ventetid

Hvor lenge du må vente før du får time hos psykolog vil variere. Man må regne med minst 4–6 ukers behandlingstid av henvisningen. Du får beskjed i posten om og når du har fått time.

Hos en psykolog uten driftsavtale kan ventetidene også variere. Hos enkelte kan du få time med en gang.

Betaling hos psykolog

Hos psykologer med driftsavtale må du betale en fast egenandel for hver behandlingstime. Egenandelen varierer med lengden på konsultasjonen. Barn og ungdom under 18 år trenger ikke å betale egenandel hos psykolog.

Egenandel hos psykologer med driftsavtale regnes inn i beløpet for frikort. Dette gjelder ikke betaling hos psykologer uten driftsavtale med helseforetaket.

Hva kan en psykolog hjelpe med?

​En psykolog kan hjelpe deg med alle slags psykologiske problemer, fra lettere og avgrensede livsproblemer, til alvorlige psykiske lidelser. Du og psykologen finner ut sammen hva slags type behandling som passer best for deg.

En psykolog kan også hjelpe deg dersom du opplever at du strever og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til. Å snakke med en psykolog kan blant annet være til hjelp når du opplever at tanker, følelser eller handlinger er vanskelige, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at du ikke kommer deg videre på egen hånd.

Du trenger ikke å forberede deg for å gå til psykolog.

Taushetsplikt

Taushetsplikten er helt sentral for at det skal oppstå et tillitsforhold mellom deg og psykologen. Bare i helt spesielle situasjoner der ditt eller andres liv eller helse står i fare, kan taushetsplikten fravikes.

Får psykologen vite at barn er utsatt eller kan forhindre alvorlige lovbrudd, har han eller hun plikt til å melde fra til henholdsvis barnevern og politi.

Psykolog, psykiater og psykoterapeut

​​Psykologer har autorisasjon som helsepersonell. Å være autorisert innebærer at psykologen har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.

En psykiater er en lege med videreutdanning i utredning og behandling av psykiske lidelser. Psykiatere har den fremste kompetanse på medikamentell behandling av psykiske lidelser.

Psykoterapeut er ingen beskyttet tittel, og utøvere som kaller seg psykoterapeuter har ingen formelle krav til kompetanse.