Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykolog. De som jobber der har taushetsplikt.

Jente er hos helsesykepleier

​Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke deres helsekompetanse.

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan også ta kontakt hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten

 • Skolestartundersøkelse (i 1. trinn på barneskolen)
 • Undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse
 • Helsesamtale i 8. trinn
 • Veiing og måling
 • Vaksinering
 • Drop-in

Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten, og det er bare å møte opp (såkalt drop-in). Du trenger heller ikke tillatelse fra foreldrene dine for å prate med helsesykepleier på skolen.

Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson. Du kan få råd og veiledning om blant annet

 • kropp og helse
 • pubertet
 • kjærlighet
 • legning
 • kjønnsidentitet
 • vennskap
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker
 • følelser, og 
 • bekymringer

Noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Går du til helsesykepleier på skolen, kan det være lurt å få bekreftelse på at du har vært hos ham eller henne, slik at du ikke får ugyldig fravær. For å finne ut når helsesykepleier er på skolen, spør læreren din eller gå til skolens nettsider for mer informasjon.

Helsepersonell har taushetsplikt

Ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om. Hvis du har snakket med helsepersonell (som helsesykepleier eller skolelege), kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om.

Når du er 12 år

Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om. 

Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene. 

Når du er 16 år

Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke. 

Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine.

Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

Helsestasjon for ungdom

Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke skolehelsetjenesten, kan ungdom mellom 12 og 20 år (noen har tilbud opp til 24 år) få hjelp på helsestasjon for ungdom (HFU). 

For å finne nærmeste helsestasjon for ungdom, gå til din kommunes nettsider for mer informasjon.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenestens skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.

Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk.

Informasjon om tilbudet

Helsesykepleier på skolen vil kunne delta på foreldremøter og i undervisning for å informere om hvor skolehelsetjenesten er, åpningstider og hva skolehelsetjenesten kan tilby. Informasjon om skolehelsetjenesten finner du på skolens nettsider.

Foreldre kan be om hjelp fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

Ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan foreldre involvere skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten kan ved behov og i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging. Dette kan være spesielt aktuelt i for eksempel mobbesaker eller utfordringer i hjemmet.

Faste konsultasjoner

Dere eller barnet vil bli kalt inn til faste konsultasjoner per post eller telefon (sms). Noen kommuner har begynt å kalle inn digitalt via Helsenorge.

Skolestartundersøkelse

Når barnet begynner i 1. trinn, vil skolehelsetjenesten tilby en helsesamtale med helsesykepleier og en legeundersøkelse av barnet. Skolestartundersøkelsen vil gjennomføres på skolen, og du eller dere som foreldre er med.

Helsesykepleier vil blant annet snakke med dere om

 • søvn og søvnproblemer
 • fysisk aktivitet, fritidsaktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • ulykker og skader
 • vaksinering
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Dere kan også ta opp det dere lurer på rundt barnets helse og andre ting som har betydning for barnets trivsel. Dere vil få tilbud om oppfølgingssamtaler dersom det er behov for dette.

Barnet vil bli undersøkt, veid og målt i undertøyet av lege. Videre vil legen kartlegge om barnet har noen sykdommer og hvilke sykdommer barnet har hatt tidligere. Legen vil 

 • lytte på barnets hjerte og lunger
 • undersøke barnets
  • tenner
  • motorikk
  • muskler og ledd, og
  • om testiklene til guttene er nede i pungen

Jenter fra kulturer der omskjæring er praksis vil få tilbud om en samtale og en underlivsundersøkelse.

Helsesamtale i 8. trinn

Når du starter på ungdomsskolen, vil du få tilbud om en samtale med helsesykepleier og hvor du vil bli veid og målt i undertøyet. Foreldrene dine vil få informasjon om helsesamtalen og at du vil bli veid og målt, men de skal ikke være med i helsesamtalen.

Helsesykepleier vil først og fremst snakke med deg om det du selv ønsker å ta opp. Helsesykepleier kan også snakke med deg om:

 • mestring og trivsel
 • søvn og søvnvaner
 • kosthold og måltidsvaner
 • fysisk aktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • seksuell helse
 • snus, røyk, alkohol og rusmidler
 • vold, overgrep og omsorgssvikt
 • informasjon om fastlegen
 • sosiale medier

Andre aktuelle temaer du kan ta opp, kan være:

 • vennskap
 • tanker og følelser
 • tristhet
 • krangling
 • mobbing
 • familieforhold
 • problemer hjemme
 • skolehverdag og fravær
 • læringsvansker
 • trening og "den perfekte kroppen"
 • kropp og pubertet
 • prevensjon
 • kjønnssykdommer
 • legning, kjønnsidentitet og kjærlighet

Veiing og måling

Alle elever vil bli veid og målt på 1. trinn, 3. trinn, 8. trinn og i noen tilfeller også det første året på videregående skole. I tillegg gjøres målrettede målinger ved behov. Vekt- og høydemålinger gir viktig informasjon om elevenes utvikling, vekt og helse, og er nødvendig for å avdekke uheldig vektutvikling.

Måling ved skolestart gjør det mulig å følge utviklingen fra småbarnsalder. Måling på 3. trinn er et gunstig tidspunkt for å avdekke tidlige tegn på puberteten og bryte eventuelle usunne levevaner hos barna. På 8. trinn gir måling mulighet for individuelle samtaler om hvordan puberteten påvirker kroppen.

Veiing og måling utover dette gjøres på forespørsel fra barna, ungdommen eller foreldrene selv.

Dere vil få informasjon om vekt- og høydemålingen i forkant av selve målingen, og informasjonen skal inneholde opplysninger om bakgrunn og hensikt med målingene, praktisk gjennomføring og eventuell oppfølging. Barn er ulike og det er derfor viktig at barn følger sin kurve på prosentilskjema. Foreldre er kun med på veiing og måling av barnet på skolestartundersøkelsen.

Vaksinering

Skolehelsetjenesten tilbyr vaksinering til alle barn bosatt i Norge i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet. Elevene får tilbud om vaksinering på skolen når de er:

7–8 år (2. trinn)

Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

11–12 år (6. trinn)

Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), som gis med ett sprøytestikk.

12–13 år (7. trinn)

Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom.

Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn.

15–16 år (10. trinn)

Barnet får en oppfriskningsdose av firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.