Sykdom og kritisk informasjon

Her vises helseopplysninger som helsepersonell skal kjenne til ved undersøkelser og behandling.

Sykdomshistorikk

I denne tjenesten kan du selv legge inn sykdommer eller helsetilstander som du har eller har hatt, og som du ønsker helsepersonell skal vite om når du mottar behandling.

Snakk med legen din først dersom du er i tvil om du skal legge inn en sykdom du har hatt eller ikke.

Kritisk informasjon

Kritisk informasjon er informasjon som lege, og i noen tilfeller sykepleier eller psykolog, må registrere for deg i din kjernejournal via sitt journalsystem.

Les mer om kritisk info i kjernejournal her.

Ikke tilgang til Internett?

De som ikke har tilgang på Internett skal likevel kunne få lagt inn opplysninger i sin kjernejournal.

Dersom du ikke kan eller vil behandle informasjonen om deg via Helsenorge, kan du bruke​​​​​​​​​ skjemaene nedenfor til å få lagt inn, slettet eller endret opplysn​inger i din kjernejournal.

NB!

For å benytte disse skjemaene på vegne av barn, må minst en av foreldrene ha samme folkeregistrerte adresse som barnet. Foreldre uten daglig omsorg, har ikke krav på innsyn i barnets opplysninger eller tilgang til å endre barnets kjernejournal.

Fant du det du lette etter?