Om forskning og screening

Hvis du har fått tilbud om deltakelse i nasjonale screeningprogram eller med i en eller flere befolkningsstudier eller kliniske studier, kan du se informasjon om dem ved å logge inn på Helsenorge.

Forskning

Det blir forsket både på effekter, bivirkninger og sikkerhet ved ulike behandlingsmetoder, forekomst, nye tilfeller og hva som forårsaker ulike plager og sykdommer.

Hva resultatene betyr for deg, må ses i sammenheng med din helsetilstand, sykdomshistorikk, bruk av legemidler, og levevaner. Det er viktig at du diskuterer eventuelle prøveresultater med fastlegen dersom du har fått innsyn i resultatene dine og lurer på hva de betyr.

Nasjonale screeningprogram

Screening er systematisk undersøkelse av antatt friske mennesker for å oppdage sykdom eller forstadier før symptomer viser seg.

Les om kreftscreeningprogrammene i Norge på kreftregisteret.no

Sikkerhet og personvern

All informasjon som gis til forskere, er avidentifisert. Det betyr at navn, fødselsdato og personnummer er slettet, slik at dine opplysninger ikke kan knyttes til deg som enkeltperson.

Utenforstående, for eksempel arbeidsgivere, politi, forsikringsselskaper og lignende får aldri tilgang på resultater som kan knyttes til din person.

De som behandler opplysningene har taushetsplikt, og opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.