Organdonasjon redder liv

Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til en annen person. Å snakke om organdonasjon kan redde liv. Én avdød donor kan redde opptil syv liv.

Illustrasjonsbilde av familie

​Organer som kan doneres er hjerte, lever, bukspyttkjertel, lunger og nyrer.

Organdonasjon kan skje fra en person som nylig er død, eller fra en levende donor (familiedonasjon). Levende giver benyttes i Norge bare ved nyretransplantasjoner.

Hvordan bli organdonor?

​Hvis du ønsker å være organdonor, er det viktig at dine nærmeste pårørende kjenner til det. Det er din vilje til organdonasjon som gjelder.

Du kan også fylle ut et donorkort, som er en bekreftelse på at dine nærmeste er informert. Dette kan du gjøre ved å:

Les mer om appen

På kortet og i appen fører du opp navnet på to personer som er informert om ditt standpunkt. Disse kan for eksempel være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer, og må være over 18 år.

donorkort på mobil

Hvem kan bli organdonor?

​Alle kan si ja til organdonasjon, uavhengig av sykdommer, alder eller medisinbruk. Skulle donasjon bli aktuelt etter nylig død, vil det gjøres en medisinsk vurdering for å se om organene er egnet for transplantasjon.

Organdonasjon fra levende donor

​Transplantasjon av nyre fra levende donor har en lang tradisjon i Norge. For pasienter med svært alvorlig nyresvikt, er transplantasjon av nyre fra levende donor medisinsk sett det beste tilbudet. Det gir best resultat både når det gjelder overlevelse, livskvalitet og nyrens funksjonstid.

Hvis du blir nyredonor, gir du bort én av dine to nyrer. Kroppen kan fungere normalt med kun én nyre.

Hvem kan bli levende organdonor?

For å bli levende nyredonor i Norge, er det et krav at det er en stabil og nær relasjon mellom giveren og mottakeren. I Norge vil det i praksis si at den som donerer nyren må være i familie med mottakeren, eller er en venn med et nært forhold til mottaker.

Valget om å bli levende organdonor skal skje på et fritt grunnlag, og både giver og mottaker skal få bred informasjon om hva organdonasjonen innebærer på kort og lang sikt før valget blir tatt.

Helsedirektoratet har utgitt en veileder for nyredonasjon fra levende giver med hovedfokus på utvelgelse og oppfølging av levende givere. Hovedmålgruppen for veilederen er helsetjenesten, men den kan også være av interesse for levende nyredonorer, pasienter og pårørende.

Hvor skjer transplantasjon i Norge?

​Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet HF har landsfunksjon for alle organtransplantasjoner i Norge. Det er 27 sykehus i Norge som er godkjent for å identifisere potensielle donorer.

Hvorfor er organdonasjon viktig?

​​​Organdonasjon redder liv. Til enhver tid står det flere hundre mennesker på venteliste for et nytt, livreddende organ i Norge. Organdonasjon er for mange mennesker eneste utvei fra en dødelig sykdom.

Behovet for organer øker og målet er at flere mennesker som trenger det, skal få tilbud om organtransplantasjon.