Om Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19 av helsepersonell kan du logge deg inn og se dine prøvesvar på Helsenorge. Du kan også se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus i Helse Vest.

 

Prøvesvar fra sykehus i Helse Vest

Du trenger ikke gjøre noe med prøvesvaret ditt. Din behandler, eller legen som bestilte prøven, vil ta kontakt med deg hvis det er behov for en gjennomgang av svaret. Laboratoriet eller radiologisk avdeling kan ikke formidle prøvesvar til deg. 

Du skal ikke gjøre endringer i medisiner eller annen behandling uten at det er avtalt med lege.

Tilgangsloggen i din pasientjournal viser en liste over helsepersonell som har sett på prøvesvarene dine. 

Svar på koronatest

Prøvesvar på Helsenorge viser ikke hvilken variant av koronavirus som er påvist. 

Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – vanligvis i løpet av 1-4 dager.

I tillegg til svar på koronatesten kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført. Hurtigtester som blir tatt av helsepersonell vil også vises her, selv om du får svaret på dem på teststedet.

Merk at resultat av selvtester ikke vil være synlig i prøvesvar på Helsenorge eller i koronasertifikatet.

Slik forholder du deg til prøveresultatene

Har du spørsmål om prøvesvaret kan du kontakte fastlegen din.

Positivt svar: Koronavirus er påvist

Det betyr at det ble funnet koronavirus i prøven, og du har covid-19.

Hva skal du gjøre når du har påvist smitte?

Får du påvist smitte bør du holde deg i ro og være hjemme.

Her finner du oppdatert informasjon om hva som gjelder hvis du har testet positivt.

Se også oppdaterte smittevernråd på fhi.no

Negativt svar: Koronavirus er ikke påvist

Det betyr at det ikke ble funnet koronavirus da prøven ble tatt.

Merk at datoen som står i koronasertifikatet ved negativ koronatest følger tidstandarden UTC (Coordinated Universal Time).

Hva skal du gjøre hvis du har tatt en test som ikke har påvist smitte med covid-19?

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som feber, snue eller influensa, bør du holde deg hjemme til du er symptomfri.

Hvis du trenger hjelp, skal du ringe til lege.

Inkonklusivt svar: Testresultatet for koronavirus er usikkert

Det betyr at det ikke er mulig å si om det er koronavirus i prøven, og om du er smittet av covid-19 eller ikke. Du må trolig ta prøven på nytt.

Hvilke virus og bakterier vises det resultater fra?

Både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon, og noen ganger bestiller legen din andre analyser i tillegg til SARS-CoV-2. Dette gjøres for å finne ut om det kan være en annen forklaring enn covid-19 dersom du har symptomer som gir mistanke om koronasmitte. Du finner prøvesvarene når du logger inn.

Oversikt over alle aktuelle covid-19-relaterte analyser:

Prøvesvar for antistoffer mot koronavirus

Antistoffer mot koronavirus påvises i en blodprøve. Dersom du har påvist slike antistoffer tyder det på at du har gjennomgått infeksjon med viruset eller er blitt vaksinert. Din fastlege må vurdere hva et slikt prøvesvar betyr for deg. Eksempler på slike analyser er: 

  • SARS-Cov-2 antistoff
  • SARS-Cov-2 IgG
  • SARS-Cov-2 IgM

Les mer om metoder for å påvise SARS-CoV-2 virus og virusantistoff på fhi.no.