Informasjonstelefon om korona

Informasjonstelefonen er en nasjonal telefontjeneste som svarer på spørsmål om korona. Åpningstiden til telefonen er 08.00 - 15.30 hver dag – utenom lørdag og søndag.

Nummeret er 815 55 015.

Informasjonstelefonen har veiledere som svarer på: Norsk og engelsk. Språkene har samme nummer, 815 55 015. Tastevalg for engelsk er 9.

Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 21 89 80 42. 

Veilederne i informasjonstelefonen kan svare på spørsmål om regler, råd og anbefalinger og gi generell informasjon om korona.

Veilederen kan se telefonnummeret ditt, men du kan velge å være anonym.

Dersom du gir sensitiv informasjon om forhold som bør meldes videre, kan du velge om du vil oppgi navn eller kontaktinformasjon.  

Dersom du er syk og trenger helsehjelp, må du kontakte fastlegen. Har du eller noen nær deg behov for akutt helsehjelp, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Temaer som informasjonstelefonen ikke svarer på

Informasjonstelefonen driftes av Helsedirektoratet, det er derfor noen tema som er knyttet til korona som andre aktører må svare på. 

Regler for innreise til andre land

Når du skal reise til utlandet, må du selv finne ut hvilke regler som gjelder for det landet du skal reise til og hva slags dokumentasjon dette landet krever. 

Du finner informasjon om de fleste landene i Europa på reopen.eu

Hvis du skal til land utenfor Europa, kan du for eksempel se på nettsidene til landets ambassade, landets helsemyndigheter, eller du kan søke på "travel to navnet på det landet du skal til".

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets (UD) reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering som er tilgjengelig i én app. «Reiseklar» kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Du kan også se mer informasjon på UDI.no 

Vaksine:

Det er FHI som har fagansvar for koronavaksineringen i Norge. Ved spørsmål om vaksineringen og helsesituasjonen din skal du kontakte kommunen eller fastlegen din.

Lokal koronainformasjon:

Lokale regler og anbefalinger som kommunen selv innfører, kan ikke den nasjonale informasjonstelefonen svare på. Ved spørsmål om lokale regler og anbefalinger, se nettsiden til kommunen din.

Arbeid:

Arbeidsgivere og arbeidstakere som har spørsmål om innreise, karanteneregler og smittevern på arbeidsplasser kan ta kontakt med Arbeidstilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Arbeidstilsynet her (arbeidstilsynet.no)

Se her for mer informasjon om koronatiltak på arbeidsplasser (arbeidstilsynet.no).

Varslinger om lovbrudd:

Varslinger om lovbrudd må gå til politiet. Varslinger av brudd på smittevernet, for eksempel ved en skole, skal gå til kommunen du oppholder deg i.

Smittevernsbrudd på arbeidsplasser skal meldes til Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no).