Barn og unge

Les mer om korona, vaksine og koronasertifikat til barn.

Gutt hopper paradis

Generelle smittevernråd

  • Syke personer bør holde seg hjemme 
  • Husk å ha god hånd- og hostehygiene
  • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer begrenses eller unngås.

Barn og koronavirus

Koronaviruset er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og unge som blir smittet får oftest svært milde symptomer på korona.
20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før en får symptomer. 

Les mer om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke av korona, og det er sjelden behov for sykehusinnlegging. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og det er lite som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av korona sammenlignet med friske barn.

Det er meldt svært få dødsfall på grunn av korona hos barn globalt, og det er svært sjelden hos friske barn.

Det er enkelte barn med alvorlig sykdom, som kan være mer sårbare, og i de tilfellene kan man vurdere tilrettelagt barnehage og tilrettelagt undervisning i skolen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sykdommer. Les mer om barn i risikogrupper på nettsidene til:

Barn og koronasertifikat

Foreldre eller foresatte til barn under 16 år kan få tilgang på barnas koronasertifikat ved å logge seg inn på Helsenorge. Her ligger også barnas helseopplysninger. Les mer om koronasertifikat her.

Er barna mellom 16 og 18 år, har foreldre som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet, med mindre barna har gitt dem fullmakt.

16- og 17-åringer må skaffe seg elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides, for å kunne logge seg inn og laste ned sitt eget koronasertifikat på Helsenorge. Les mer om hvordan unge som har fylt 16 år logger seg inn og bruker Helsenorge her.

Vaksinasjon av barn og unge

Vaksine til barn mellom 5-11 år

Det tilbys nå koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, dersom foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. Les mer i nyhetssak fra FHI

Vaksine til barn mellom 12 og 15 år

Folkehelseinstituttet anbefaler at koronavaksinasjon skal tilbys til 12-15-åringer. Aldersgruppen vil nå få tilbud om andre vaksinedose.

Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine. Unge i alderen 12-15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse. Vaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.

Det er kommunen som adminsitrerer det praktiske rundt vaksinasjonen.

Les mer om vaksine til 12-15 åringer på nettsidene til FHI

Spørsmål og svar om koronavaksine til barn mellom 12 og 15 år (FHI)

Vaksine til unge mellom 16 og 17 år

Unge mellom 16 og 17 år får også tilbud om koronavaksine. De tilbys to vaksinedoser. De som er over 16 år trenger ikke samtykke fra foreldrene for å ta koronavaksine.

Les mer om vaksine og aldersgruppen 16-17 år nettsidene til FHI.

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Luftveisinfeksjoner smitter lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det  viktig å holde seg hjemme idet barnet får de første tegn på forkjølelse eller sykdom. Barn med nyoppståtte symptomer, bør være hjemme. Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet komme tilbake til barnehage/ skole.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage/ skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form. De kan komme tilbake selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis de ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver de ikke å holde seg hjemme.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Ved bekymring for barnet eller ved vedvarende symptomer, bør lege kontaktes for å få en vurdering.