Varsle om alvorlig hendelse

Her kan du varsle Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og/eller Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten (Ukom) om dødsfall eller svært alvorlig skade.

Did you find what you were looking for?