Pasientreiser gjeninnfører dokumentasjonskravet

Nå gjennomføres pasienttransport stort sett normalt og fra 1. juni 2022 må du som pasient vise dokumentasjon fra behandleren din for å få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge hvis du har kjørt bil til behandling.
Les mer om dokumentasjonskravet her.

Patient travel

About Patient travel ("Pasientreiser")

If you are travelling to or from public healthcare treatment, you may have the right to have your travel costs refunded.

Apply via helsenorge.no or using a paper form. In any case, your claim must be sent within six months of your travel date.

Read more about patient travel in Norway and how to apply for compensation of travel expenses.

Did you find what you were looking for?