Helfos skjema og søknad om refusjon

Skal du søke Helfo om refusjon for behandling i Norge eller utlandet? Her finner du både digitalt skjema og lenke til informasjon om dine rettigheter.