Rett til dekning av utgifter til helsetjenester ved yrkesskade og yrkessykdom

Helfo kan gi full dekning av utgifter til legehjelp, poliklinikk, røntgen, tannlegehjelp og fysikalsk behandling ved yrkesskade og yrkessykdom. Du kan også få refundert utgifter til legemidler, næringsmidler, medisinsk forbruksmateriell, bandasjemateriell, kremer, salver, oljer og hensiktsmessige hjelpemidler (briller). Forutsetningen er at Nav har godkjent yrkesskaden eller yrkessykdommen din.

Kvinne får massasje