Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus

​​Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Bilde av en kvinne som snakker på telefon

Fastlegen​

Sjekk hvem som er fastlegen din her (du må logge inn) eller ring Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Familievernkontor i hele landet

Familievernkontorene kan gi veiledning og råd for å håndtere ulike typer utfordringer og kriser i familien. Her finner du ditt​ familievernkontor.

Pårørendesentre

Pårørendesentrene har ulike tilbud spesielt til pårørende. Flere av dem tilbyr veiledning (ved telefon eller oppmøte), muligheter for å ta kurs eller delta i grupper med andre pårørende.

Lærings- og mestringssentre

Lærings- og mestringstjenester legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer og deres pårørende får økt innsikt i, og opplever styrket mestring av egen livssituasjon.

Frivillige tilbud til brukere eller pårørende

Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen rus og psykisk helse

 • A-larm Landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.
 • ADHD Norge
 • ATROP er en brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud til enkeltmennesker og familier som har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser, eller som er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse.
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse Landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.
 • Ivareta - pårørende berørt av rus Norges største pårørendorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige.
 • MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet.
 • Mental Helse Nasjonalt kompetansesenter for bruker- og pårørendekunnskap.
 • Barn av rusmisbrukere Bruker- og interesseorganisasjon for barn, i alle aldre.

Regionale brukerstyrte sentre

Ansvaret for brukeropplæringsprogrammene ligger hos bruker- og pårørende organisasjonene og de regionale brukerstyrte sentrene. De regionale sentrene har ansvar for å utvikle og administrere forskjellige brukeropplæringstilbud. Noen har også tilbud til pårørende.

 • Bikuben regionalt brukerstyrt senter– Opplæringstilbud for hele Nord-Norge som ved hjelp av brukerressurser skal bidra til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring.
 • ROM - Agder– Brukerstyrt kompetansesenter innen psykisk helse og avhengighetsbehandling for Agderfylkene.
 • Sagatun - Brukerstyrt senter Hedmark– Regionalt brukerstyrt senter med fokus på å styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse- og rusfeltet gjennom informasjonsarbeid, opplæring og kurs.
 • Vårres brukerstyrt senter–Arena for personer med uli​ke psykiske lidelser og deres pårørende.
 • KBTMidt - Trondheim– Regionalt brukerstyrt senter med fokus på å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling.

Selvhjelp

Spillavhengighet

Andre lenker