Kommunale hjemmetjenester på helsenorge.no

Du kan enkelt og trygt kontakte helsetjenestene i din kommune på helsenorge.no. Du kan sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk. I en periode gjelder dette kun hvis din bydel eller kommune er med i utprøvingen.

Sykepleier med eldre pasient

Hvis du mottar helsetjenester fra kommunen og bor i et område som tilbyr slike tjenester via helsenorge.no, kan du for eksempel:

 • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen 
 • Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
 • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

Hvilke kommuner er med?

Tilbudet blir gradvis utvidet til flere kommuner. Her finner du en oversikt over hvilke kommuner som deltar.

Kommunale hjemmetjenester på helsenorge.no

Se avtaler om hjemmebesøk

På helsenorge.no kan du se avtaler du har med helsetjenestene i kommunen, som for eksempel besøk fra hjemmesykepleie. Logg inn på helsenorge.no og gå til Timeavtaler for å se avtalene.

Andre kan bruke Helsenorge-tjenestene på dine vegne

Du kan gi andre fullmakt til å bruke tilbudet på vegne av deg. Du bestemmer selv hvilke personer du ønsker å gi fullmakt til, men personene må være 18 år eller eldre. Det er mulig å trekke tilbake fullmakten når som helst på helsenorge.no.

For å bruke helsenorge.no på vegne av andre logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av.

Varsler om meldinger eller utførte hjemmebesøk

Du kan velge å motta varsler om nye meldinger på helsenorge.no. Du kan få varsel på tekstmelding eller e-post. Logg inn og klikk på navnet ditt øverst til høyre i bildet, og velg Kontaktinformasjon og varseloppsett.

Bruker du helsenorge.no på vegne av andre kan du endre varseloppsett på samme måte.

Les mer om varsler på helsenorge.no.

Varsler om utførte hjemmebesøk

Du kan få varsel på e-post eller tekstmelding når et hjemmebesøk er utført. Hvis du er pårørende av en som mottar hjemmetjenester kan du enkelt holde oversikt over hjelpen vedkommende får hjemme.

Slik gjør du det:

 1. Både pårørende og den som mottar hjemmetjenester må ha logget på og samtykket til bruksvilkårene.
 2. Den pårørende må ha fullmakt til å representere den som mottar tjenestene, på helsenorge.no. Fullmakten må minst gjelde tjenesteområdet Digitale helsetjenester.
 3. Den pårørende må så gå inn på sitt varseloppsett på helsenorge.no og oppgi at de ønsker å motta varsel om utført besøk. Det gjøres slik:
  • Klikk på navnet ditt øverst til høyre i bildet når du er innlogget, og velg Kontaktinformasjon og varseloppsett i menyen Profil og innstillinger.
  • Under Hvilken type varslinger vil du ha?, velg Alle varsler.
  • Huk av under Vil du ha samme varsler for andre du representerer.

Hjelp og brukerstøtte

Har du spørsmål om bruk av den digitale løsningen, ring Veiledning for helsenorge.no på 23 32 70 00.

Har du spørsmål om hjemmetjenestene du mottar, ta kontakt med din kommune.