Barn og unges psykiske helse

Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse.

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Gratis nødtelefon og chat for barn og unge. Også voksne som er bekymret for barn og unge eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen.

Åpen alle dager hele døgnet.

Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55

Mental helse

116 123

Mental Helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

Kors på halsen (Røde kors)

800 33 321

Hverdager kl. 14:00 - 22:00

Samtaletilbud for alle under 18 år. Ring, chat eller send mail med voksne som har taushetsplikt.

Fant du det du lette etter?